The Stevie Awards Blog

Clara Im

Recent Posts

Stevie® Awards điều chỉnh lịch trìnhGiải thưởng Kinh doanh Quốc tế lần thứ 17

Posted by Clara Im on Wed, Apr 22, 2020 @ 04:56 AM

Thời hạn được lùi lại nhằm cung cấp thêm thời gian gửi đề cử do ảnh hưởng của COVID-19

The Stevie® Awards, Nhà tổ chức Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế (International Business Awards®) hôm nay đã thông báo lịch trình Giải thưởng năm 2020 (lần thứ 17) vừa được điều chỉnh do đại dịch COVID-19.

Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế được biết đến rộng rãi là cuộc thi về kinh doanh hàng đầu thế giới. Năm 2019 cuộc thi đã thu hút hơn 4000 đề cử từ các công ty/tổ chức trên 70 quốc gia.

 “Chúng tôi nhận thấy cần thiết phải lùi thời hạn gửi đề cử để các công ty/tổ chức bị ảnh hưởng bởi đại dịch có thêm thời gian chuẩn bị,” Maggie Gallagher - Chủ Tịch Stevie Awards cho biết.

XEM TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN GỬI ĐỀ CỬ TẠI ĐÂY.

Lịch trình IBA được điều chỉnh như sau:

 • Thời hạn ban đầu là 13/5 nay được lùi tới 24/6.
 • Thời hạn nộp muộn các đề cử phải nộp phụ phí được lùi từ 17/6 đến 28/7.
 • Quá trình xét duyệt do hơn 250 chuyên gia trên thế giới thực hiện sẽ bắt đầu từ cuối tháng 6 và kéo dài đến 31/8.
 • Ngày công bố giải Vàng, Bạc, Đồng sẽ được dời từ 11/8 đến 9/9.

IBA schedule change

Lễ trao giải IBA vinh danh những người chiến thắng lần thứ 17 sẽ vẫn được tổ chức tại Paris - Pháp ngày 24/10.

Giải IBA 2020 sẽ ghi nhận thành tích kể từ đầu năm 2019 của các tổ chức, đội nhóm và cá nhân trong nhiều hạng mục khác nhau. Thông tin chi tiết về việc gửi đề cử có sẵn tại www.StevieAwards.com/IBA.

Bà Gallagher nhấn mạnh IBA có hơn 40 hạng mục được miễn phí đề cử, bao gồm tất cả 35 hạng mục dành cho Công ty/Tổ chức của năm và có nhiều tính năng mới của IBA được sửa đổi cho năm 2020, bao gồm:

 • 9 Hạng mục mới trong đó ghi nhận những thành tựu đơn lẻ trong các lĩnh vực như quay vòng vốn trong kinh doanh, tài chính, tạo doanh thu và khoa học công nghệ.
 • Đơn giản hoá trong các yêu cầu gửi đề cử các hạng mục dành cho Công ty/Tổ chức, Truyền thông Doanh nghiệp và PR, Marketing và Sản phẩm & Dịch vụ mới.

Vài nét về Stevie® Awards

Giải thưởng Stevie được trao tặng trong tám chương trình: Giải thưởng Stevie Châu Á - Thái Bình Dương, Giải thưởng Stevie của Đức, Giải thưởng Kinh doanh Hoa Kỳ, Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế, Giải thưởng Stevie cho Nhà tuyển dụng xuất sắc, Giải thưởng Stevie cho Phụ nữ trong Kinh doanh, Giải thưởng Stevie cho Bán hàng & Dịch vụ khách hàng và chương trình mới là Giải thưởng Stevie khu vực Trung Đông. Cuộc thi Stevie Awards nhận được hơn 12.000 bài dự thi mỗi năm từ các tổ chức ở hơn 70 quốc gia. Tôn vinh các tổ chức thuộc mọi loại hình và quy mô và những người đứng sau họ, Stevies ghi nhận những màn thể hiện xuất sắc tại nơi làm việc trên toàn thế giới. Tìm hiểu thêm về Giải thưởng Stevie tại http://www.StevieAwards.com.

Topics: business awards, The Stevie Awards, Asia-Pacific Stevie Awards, The International Business Awards, Giải thưởng Stevie, Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế

스티비® 어워즈, 제17회 국제비즈니스대상(IBA) 새 일정 발표

Posted by Clara Im on Wed, Apr 22, 2020 @ 04:34 AM

코로나 19로 인한 태업으로 준비 시간이 부족했던

세계의 기업들에 출품작 마감일 연장

국제비즈니스대상(International Business Awards®, IBA)을 주최하는 스티비 어워즈(Stevie® Awards)는 코로나19 팬데믹(세계적 유행병) 때문에 2020 (제17회) 대회의 남은 일정이 변경되었다고 발표했다.

스티비 어워즈는 아시아-태평양 스티비상(Asia-Pacific Stevie Awards), 국제비즈니스대상(The International Business Awards®), 여성 기업인 스티비 대상(Stevie Awards for Women in Business), 영업 및 고객서비스 스티비 대상(Stevie Awards for Sales & Customer Service), 위대한회사 스티비상(Stevie Awards for Great Employers), 미국 비즈니스 대상(The American Business Awards®), 독일 스티비상(German Stevie Awards), 중동 스티비상(Middle East Stevie Awards)의 8개 프로그램을 운영하고 있는 미국의 조직이며, 모든 형태와 규모의 조직 및 그 조직을 이끄는 사람들의 명예를 기리고 전세계 기업들이 창출해낸 뛰어난 성과들을 인정하는 일을 하고 있다.

국제비즈니스대상은 '비즈니스계의 오스카상'으로 불리는 세계 최고의 비즈니스 대상 프로그램의 하나이며, 2019년에는 70개국 이상에서 4,000여 출품작이 제출되어 경쟁했다.  

스티비 어워즈의 매기 갤러거(Maggie Gallagher) 대표는 "팬데믹에 의해 영향 받는 조직들에 출품작을 준비하고 제출할 수 있는 시간을 더 드리기 위해 출품 마감일을 조금 더 늘리는 것이 필요하다고 판단했다"고 말했다.

출품요강 보기(영문)

변경된 2020 IBA 일정은 다음과 같다.

 • 출품작 마감일, 5월 13일에서 6월 24일로 변경
 • 지체료를 내고 출품할 수 있는 늦은 출품 마감일, 6월 17일에서 7월 28일로 변경
 • 전 세계 250여명의 전문가들로 구성된 심사위원단에 의한 심사, 6월 말에 시작되어 8월 31일까지 지속
 • 금, 은, 동 스티비상 수상자 발표, 8월 11일에서 9월 9일로 변경

IBA schedule change

스티비상 수상자들을 축하하는 제17회 IBA의 시상식은 10월 24일 프랑스 파리에서 개최될 예정이다.  

2020 IBA는 조직, 팀, 개인들의 2019년 이후 비즈니스 성취를 다양한 카테고리에서 시상한다. 출품 관련 상세한 사항은 홈페이지(www.StevieAwards.com/IBA)에서 확인할 수 있다.

갤러거 대표는 '올해의 기업/조직(Company/Organization of the Year)'의 35개 카테고리를 비롯 출품료를 내지 않는 40개 이상의 카테고리가 있다고 강조했다. 2020년 IBA의 새로운 특징들로, 비즈니스 전환, 재정, 수익 창출, 과학과 기술 등과 같은 분야의 특별한 비즈니스 성취를 치하하는 9개의 새로운 카테고리가 있으며, 기업/조직, 기업 커뮤니케이션 & 홍보, 마케팅, 신제품 & 제품 경영 카테고리 그룹의 제출 요건이 간소화되었다.

Topics: International business awards, The Stevie Awards, 스티비상, 스티비 어워즈, The International Business Awards, 국제비즈니스대상

Stevie®Awards 第17回International Business Awards®のスケジュールを改訂

Posted by Clara Im on Wed, Apr 22, 2020 @ 04:16 AM

COVID-19終息かう応募期限を延長

The International Business Awards®の主催者であるStevie®Awardsは本日2020年(第17回)のスケジュールをCOVID-19パンデミックのため改訂したと発表しました。

International Business Awards、世界れたビジネス表彰コンテストと広くみなされています 2019のコンテストでは70か国以上の組織から4,000件を超える応募がありました。

「私たちはCOVID-19パンデミックの影響けているの応募提出に多少の時間を提供するため、締切を少し延ばす必要があると判断致しました。」とStevie® Awardsのマギー・ギャラガー社長は述べました。

エントリーキットを確認する(英語)

2020 International Business Awards®のスケジュールの変更点は、次のとおりです。

 • 当初513とされていた応募締めりは624に変更されます
 • 遅延料金を支払って応募できる締切は617から728に変更されます。
 • 世界中250人を超える専門家の審査員による審査は、6月下旬に開始され831日まで行われます。
 • Stevie®Awardsのゴールドシルバーブロンズ受賞の発表は、当初811日の予定でしたが、99日に発表される予定です。

IBA schedule change

Stevie® Awards 受賞者が表彰される第17International Business Awards®の表彰式は、現在の所まだ10月24日にフランスのパリで開催の予定です。

2020年のInternational Business Awards®は、2019年初めからのさまざまなカテゴリーの組織、チーム、および個人の業績を表彰します。エントリーの詳細はwww.StevieAwards.com/IBAをご覧ください。

マギー・ギャラガー社長は、International Business Awards®には、35の年間最優秀企業/組織カテゴリーのすべて含むエントリー料金が不要な40を超えるカテゴリーがあり、以下を含む2020年のInternational Business Awards®の新しい機能や改訂された特徴を強調しました :

 • 企業の業績回復ファイナンス収益創出、科学技術などの分野での卓越したビジネスの成果を評価する9つの新しいカテゴリー。
 • 会社/組織、企業広報、広報、マーケティングおよび新製品およ製品管理のカテゴリーの応募について提出要件簡素化。

スティービー賞について

スティービー賞はアジア太平洋スティービー賞ドイツスティービー賞、中東スティービー賞アメリカビジネス賞®国際ビジネス賞®、優れた雇用主のためのスティービー賞、女性のためのスティービービジネス賞、販および顧客サービスに関するスティービー賞の8つのプログラムで授与されていますスティービー賞のコンテストには70か国以上の組織から毎年12,000件以上のエントリーがありますスティービー賞はあらゆる種類と規模の組織とそれを支える人々を称え、世界中の職場における傑出したパフォーマンスを表彰しますスティービー賞の詳細についてはhttp//www.StevieAwards.comをご覧ください

Topics: International business awards, The Stevie Awards, The International Business Awards, スティービー賞, 国際・ビジネス賞

Stevie®奖调整第17届国际商业奖(International Business Awards®)时间表

Posted by Clara Im on Wed, Apr 22, 2020 @ 04:08 AM

截止日期延,以在新冠肺炎疫情放缓期间提供更多时间提交提名

国际商业奖®(International Business Awards®,以下简称 IBA)的主办方Stevie®奖,今天宣布,由于新冠肺炎疫情,2020年(第17)的参赛时间表已被修改。

国际商业奖®被广泛认为是全球首屈一指商业奖项, 2019年吸引了来自70多个国家/地区的组织的4000多个项目参与。

Stevie Awards 总裁Maggie Gallagher表示:“我们认为有必要将报名截止日期推迟一些,以便让受到新冠肺炎疫情影响的组织有更多时间来准备和提交提名。”

展大(英文)

调整后的 2020年 IBA时间表的更改如下:

 • 报名截止日期原定为5月13日,改期为6月24日;
 • 延迟报名截止日期(依然接受报名,但需支付滞纳金),从6月17日推迟到7月28日;
 • 由全球250多名专业人员组成的评审团将在6月下旬开始评审,并将持续到8月31日;
 • 最初定于8月11日宣布金、银和铜史蒂夫奖的获奖者,现在改为9月9日宣布。

IBA schedule change

第17届IBA颁奖晚会仍将在10月24日于法国巴黎举行。

2020年IBA将表彰自2019年初以来各种类别的组织,团队和个人所取得的成就。详细信息和报奖指南可从www.StevieAwards.com/IBA获得。

Gallagher强调说,IBA有40多个不需要支付报名费的类别,包括公司/组织的35个类别中的所有类别,并且2020年IBA推出了许多新的类别并优化了报名流程,包括:

 • 类别,以表彰在业务周转、财务、营收和科技等领域中的独特业务成就。
 • 简化了公司/组织、企业传播与公共关系、市场营销以及新产品和产品管理类别组中的提交要求。

关于史蒂夫奖

史蒂夫®奖共有八大奖项,包括-太平洋史蒂夫(Asia-Pacific Stevie Awards)、史蒂夫(German Stevie Awards)、业奖(American Business Awards®)、国际业奖(The International Business Awards®)、史蒂夫女性企(Stevie Awards for Women in Business)、史蒂夫秀雇主(Stevie Awards for Great Employers) 、以及史蒂夫务奖(Stevie Awards for Sales & Customer Service)以及新设的中东史蒂夫奖(Middle East Stevie Awards)。

史蒂夫®奖每年都收到来自70多个国家的组织所提交的12000余件参赛作品,旨在向所有形态和规模的组织及引领该组织的人们赋予名誉,表彰全世界企业创造的卓越成果。

进一步了解史蒂夫奖,请点击www.StevieAwards.com

Topics: International business awards, The Stevie Awards, 国际商业大奖, The International Business Awards, 国际商务大奖, 史蒂夫奖, 国际商业奖

COVID-19パンデミックによるスティービー・アジア・パシフィック賞(2020 Asia-Pacific Stevie®Awards)のスケジュール改訂

Posted by Clara Im on Tue, Mar 31, 2020 @ 06:03 AM

世界有数のビジネスアワードプログラムの主催者であるStevie®AwardsCOVID-19のパンデミックが進行中のため2020年(第7回)Asia-Pacific Stevie Awardsのスケジュール全体改訂すると発表しました

APSA20_EXTDL170620_600x300_Japanese

最終エントリー期限が617まで延長されました617までに提出されたエントリーには追加の遅延料金はされず、審査プロセスにおいてらかのペナルティをけることはありません 審査期間629まで延長されThe Asia-Pacific Stevie Awardsのゴールド、シルバー、ブロンズの受賞者は78に発表の予定です。ベトナムのハノイで529予定されてい7回表彰式、現在94に変更されております(場所はハノイで変更ありません)。

The Asia-Pacific Stevie Awards アジアパシフィック地域全体におけるイノベーションを評価す唯一のビジネスアワードプログラムですこのコンテストはジア太平洋地域29か国のすべての組織(組織の大小、営利/営利、公的/私的わずを対象としています

The Asia-Pacific Stevie Awards 、例えそれがどこの職場で達成されたものであってもあらゆる形態のイノベーションを表彰することに焦点を当てていますエントリーは、中国語、英語、インドネシア語、日本語、韓国語マレー語タイ語ベトナム語の8言語で受け付けられており、以下のカテゴリーに分類されています。

その他

2020しい申請方法としてすべてのカテゴリーの実績について、従来のエッセイに代えて最長5分の動画を提出できるようになりました。

地域全体の多数の専門家が審査に参加しゴールドシルバーロンズのスティービーアワードの受賞者決定します

エミー賞やその他の国際的な賞のトロフィーを製作する会社が作ったスティービーアワードのトロフィーは、世界で最も切望されているトロフィーの1つです。スティービーの名前は、ギリシャ語で「戴冠」という意味のステファンという名前に由来しています。

スティービー賞について

スティービー賞はアジア太平洋スティービー賞ドイツスティービー賞、中東スティービー賞アメリカビジネス賞®国際ビジネス賞®、優れた雇用主のためのスティービー賞、女性のためのスティービービジネス賞、販および顧客サービスに関するスティービー賞の8つのプログラムで授与されていますスティービー賞のコンテストには70か国以上の組織から毎年12,000件以上のエントリーがありますスティービー賞はあらゆる種類と規模の組織とそれを支える人々を称え、世界中の職場における傑出したパフォーマンスを表彰しますスティービー賞の詳細についてはhttp//www.StevieAwards.comをご覧ください

* 第7回 スティービー賞(The Stevie Awards)アジア・パシフィック(APSA)2020 のスポンサー企業はadobo magazinePR Newswire Asiaを含みます。

Topics: Asia-Pacific Stevie Awards, スティービー賞, 2020 Asia-Pacific Stevie Awards, アジア太平洋スティービー賞

受新冠疫情影响,2020年亚太史蒂夫®奖调整时间表

Posted by Clara Im on Tue, Mar 31, 2020 @ 05:38 AM

全球知名商业奖项史蒂夫®奖的主办方宣布,受新冠疫情影响,决定调整2020年(第七届)亚太史蒂夫®奖的时间表。

APSA20_EXTDL170620_600x300_Chinese

奖项的最终报名截止日期将延长至2020617日,对于在617日之前提交的参赛作品,将不收取任何额外的滞纳金,评审过程将持续到629日,获奖名单将于78日宣布。第七届亚太史蒂夫®奖年度颁奖典礼原定于529日在越南河内举行,现已改期为94日。

亚太史蒂夫®设有如下奖项组别:

年度报告奖与其他出版物奖客户服务奖公司/组织奖人力资源奖信息科技奖管理奖营销奖新产品奖企业传播、投资者关系和公共关系奖网站奖以及智能手机与平板电脑应用程序奖等。

获奖者由来自整个亚太地区的专业人士一同评审选出。

史蒂夫奖的奖杯由制作艾美奖和其他国际知名奖项的公司负责制作,是世界上最受认可的商业奖项之一。「Stevie史蒂夫」的名字取自「Stephen斯蒂芬」, 派生于希腊语「加冕」一词。

关于史蒂夫奖

史蒂夫®奖共有八大奖项,包括亚洲-太平洋史蒂夫奖(Asia-Pacific Stevie Awards)德国史蒂夫奖(German Stevie Awards)美国商业奖(American Business Awards®)国际商业奖(The International Business Awards®)史蒂夫女性企业家奖(Stevie Awards for Women in Business)史蒂夫优秀雇主奖(Stevie Awards for Great Employers) 、以及史蒂夫销售与客户服务奖(Stevie Awards for Sales & Customer Service)以及新设的中东史蒂夫奖Middle East Stevie Awards)。

史蒂夫®奖每年都收到来自70多个国家的组织所提交的12000余件参赛作品,旨在向所有形态和规模的组织及引领该组织的人们赋予名誉,表彰全世界企业创造的卓越成果。

进一步了解史蒂夫奖,请点击www.StevieAwards.com

*2020年亚太史蒂夫®奖的赞助商包括adobo magazine PR Newswire Asia

Topics: Asia-Pacific Stevie Awards, 史蒂夫奖, 亚洲-太平洋史蒂夫奖, 史蒂夫, 2020 Asia-Pacific Stevie Awards

코로나19의 영향으로, 2020 아시아-태평양 스티비상 일정 변경

Posted by Clara Im on Tue, Mar 31, 2020 @ 05:12 AM

세계 최고의 비즈니스 대상 프로그램 운영조직 스티비 어워즈(The Stevie® Awards)는 코로나19의 영향으로 2020 (제7회) 아시아-태평양 스티비상(Asia-Pacific Stevie Awards)의 전체 일정을 변경한다고 발표했다.

APSA20_EXTDL170620_600x300_Korean

먼저 최종 출품 마감일이 6 17일로 더 연장된다. 추가적인 지체료는 부과되지 않으며, 6 17일까지 제출되는 출품작들은 어떤 이유로든 심사 과정에서 불이익을 받지 않는다. 심사 과정은 6 29일까지 연장되며, , , 동 스티비상 수상자들은 7 8일 발표된다. 5 29일 베트남 하노이에서 열리기로 했던 제7회 시상식의 일정은 9 4일 하노이로 변경된다.

아시아-태평양 스티비상은 아시아-태평양 전 지역에 걸쳐 비즈니스계의 '혁신'을 시상하는 유일한 비즈니스 대상 프로그램이며, 대규모와 소규모, 영리와 비영리, 공공과 민간에 상관 없이, 아태지역 29개국에 있는 모든 조직들에 열려 있다.

이 상은 어떤 일터에서 성취되었든, 모든 형태의 혁신을 시상하는데 중점을 두고 있다. 출품작들은 8개의 언어(한국어, 말레이어, 영어, 인도네시아어, 일본어, 중국어, 태국어, 베트남어)로 출품할 수 있으며, 출품이 가능한 카테고리에는 연례보고서 및 출판물 부문, 고객 서비스 부문, 기업/조직 부문, HR 부문, IT 부문, 경영 부문, 마케팅 부문, 비디오 부문, 신제품 부문, 기업 커뮤니케이션, IR, PR 부문, 웹사이트 부문 등이 있다.

2020년의 새로운 점은, 전통적인 스티비상의 에세이 대신 성취에 대한 5분 길이의 비디오를 제출할 수 있다는 것이다. 이는 모든 카테고리에 해당된다
, , 동 스티비상 수상자들은 아태 전 지역의 수많은 전문가들이 심사 과정에 참가해 결정한다.
스티비상 트로피는 애미상을 비롯 여러 국제적인 비즈니스 상의 트로피를 제작한 곳에서 만든 것으로 세계에서 가장 갖고 싶어하는 상 중의 하나이다. 상명인 스티비(Stevie)는 그리스어로 왕관(Crowned)’을 의미한다.

스티비 어워즈에 대하여

스티비 어워즈는 아시아-태평양 스티비상(Asia-Pacific Stevie Awards), 국제 비즈니스 대상(The International Business Awards®), 여성 기업인 스티비 대상(Stevie Awards for Women in Business), 영업 고객서비스 스티비 대상(Stevie Awards for Sales & Customer Service), 미국 비즈니스 대상(The American Business Awards®), 독일 스티비상(German Stevie Awards), 위대한회사 스티비상(Stevie Awards for Great Employers), 그리고 새로운 중동 스티비상(Middle East Stevie Awards) 8개 프로그램을 운영하고 있다. 스티비상에는 매년 70여 국가에서 1 2천 이상의 조직이 출품한다. 모든 형태와 규모의 조직 및 그 조직을 이끄는 사람들의 명예를 기리는 스티비 어워즈는 전세계 기업들이 창출해낸 뛰어난 성과들을 인정하는 일을 하고 있다. 스티비상에 대한 자세한 내용은 www.StevieAwards.com에서 볼 수 있다.

*adobo magazinePR Newswire Asia2020년 아시아-태평양 스티비상의 공식 스폰서이다.

Topics: 스티비상, 비즈니스대상, Asia-Pacific Stevie Awards, 아시아-태평양 스티비상, 2020 Asia-Pacific Stevie Awards

Schedule Revised for 2020 Asia-Pacific Stevie® Awards Due to COVID-19 Pandemic

Posted by Clara Im on Tue, Mar 31, 2020 @ 04:48 AM

The Stevie® Awards, organizer of the world's premier business awards programs, announced that they are revising the entire schedule for the 2020 (seventh annual) Asia-Pacific Stevie Awards because of the ongoing COVID-19 pandemic.

APSA_extended_June_17

They have extended the final entry deadline for the awards to June 17. No additional late fees will be charged for entries submitted through June 17, and the entries will not be penalized in any way in the judging process. The judging process will extend through June 29. The Gold, Silver, and Bronze Stevie Award winners will be announced on July 8. The seventh annual awards banquet, originally scheduled for May 29 in Hanoi, Vietnam, is now rescheduled for September 4 in Hanoi.

The Asia-Pacific Stevie Awards is the only business awards program to recognize innovation throughout the entire Asia-Pacific region. The competition is open to all organizations across 29 nations of the Asia-Pacific region: large and small, for-profit and non-profit, public and private.

The awards focus on recognizing innovation in all its forms, wherever it is achieved in the workplace. Entries are accepted in eight languages - Chinese, English, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Thai and Vietnamese - in the following category groups:

New for 2020, you may now submit a video of up to five (5) minutes in length about your achievements, in all categories, instead of the traditional Stevie Awards written essay.

Scores of professionals from throughout the region will participate in the judging process to determine the Gold, Silver, and Bronze Stevie winners.

The Stevie Award trophies, made by the company that makes the Emmy and other major international awards, are among the world's most coveted prizes. The name Stevie is taken from the name Stephen, which is derived from the Greek for "crowned".

* Sponsors of the 2020 (7th annual) Asia-Pacific Stevie Awards include adobo magazine and PR Newswire Asia.

Are you interested in entering the Asia-Pacific Stevie Awards?

Request the entry kit

 

Topics: Asia-Pacific Stevie Awards, 2020 Asia-Pacific Stevie Awards

Anugerah Stevie® Asia Pasifik Tahunan Kali Ketujuh

Posted by Clara Im on Tue, Nov 05, 2019 @ 07:23 AM

Anugerah Stevie® telah menerbitkan panggilan untuk penyertaan bagi Anugerah Stevie Asia Pasifik 2020 (tahunan kali ketujuh), satu-satunya program anugerah perniagaan untuk mengiktiraf inovasi dalam perniagaan di seluruh rantau Asia Pasifik.

APSA_graphic_edit-1-1

Tarikh akhir bagi penyertaan awal ialah 27 November. Tarikh akhir bagi penyertaan akhir ialah 6hb Februari, 2020. Walau bagaimanapun, penyertaan lewat akan diterima sehingga 4 Mac dengan bayaran yuran kelewatan. Butiran lengkap mengenai penyertaan boleh didapati di http://Asia.StevieAwards.com.

Anugerah Stevie Asia Pasifik adalah terbuka untuk semua organisasi di 29 buah negara di rantau Asia Pasifik: Besar dan kecil, untuk keuntungan atau bukan untuk keuntungan, awam dan swasta.

Anugerah ini menumpukan usaha untuk mengiktiraf inovasi dalam semua bentuk, di mana jua ia dicapai di tempat kerja. Penyertaan akan diterima dalam lapan bahasa – Cina, Inggeris, Indonesia, Jepun, Korea, Melayu, Thai dan Vietnam – dalam kumpulan kategori anugerah yang berikut:

Kategori baharu bagi anugerah yang diperkenalkan untuk tahun 2020 termasuk Anugerah Kategori Video seperti Anugerah untuk Inovasi dalam Video hiburan berjenama, Anugerah untuk Inovasi dalam Video sebab yang berkaitan, Anugerah untuk Inovasi dalam Video Tanggungjawab Korporat Sosial (CSR), Anugerah untuk Inovasi dalam Video Gaya Hidup dan banyak lagi.

Para pemenang Anugerah Stevie Asia Pasifik akan diumumkan pada 8hb April. Para pemenang akan diraikan dan diberikan anugerah mereka semasa bankuet gala pada 29hb Mei di Hanoi, Vietnam.

Sekumpulan besar profesional dari serata rantau akan mengambil bahagian dalam proses penghakiman untuk menentukan para pemenang Stevie.

Beberapa organisasi paling inovatif di rantau Asia Pasifik yang telah memenangi Anugerah Stevie Asia Pasifik sepanjang lima tahun yang lalu termasuklah ABS-CBN Corporation, Pusat Penyelidikan Kesihatan Bangkok, Cisco Systems, Delta Air Lines, Dentsu, DHL Express International (thailand) Ltd., Freelancer.com, GE Indonesia, Globe Telecom, Hong Kong Tourism Board, KEB HANA Bank, KEPCO, KT, Huawei, Maras Group, MetLife Asia Ltd., MSLGROUP China, Ooredoo, PT Petrokimia Gresik, Samsung, Kerajaan Metropolitan Seoul, Singapore Power, Sony, Strategic Public Relations Group Limited, Telkom Indonesia, VNPT Vinaphone Corporation, Viettel, Xiaomi, dan banyak lagi.

Trofi Anugerah Stevie, dibuat oleh syarikat yang menghasilkan anugerah Emmy dan anugerah besar peringkat antarabangsa yang lain, ialah hadiah paling didambakan di seluruh dunia. Nama Stevie diambil daripada perkataan Stephen yang berasal daripada bahasa Greek yang bermaksud "yang dimahkotakan."

Perihal Anugerah Stevie
Anugerah Stevie diberikan dalam lapan buah program: Anugerah Stevie Asia Pasifik, Anugerah Stevie Jerman, The American Business Awards®, The International Business Awards®, Anugerah Stevie untuk Wanita dalam Perniagaan, Anugerah Stevie untuk Majikan Cemerlang dan Anugerah Stevie untuk Perkhidmatan Jualan & Pelanggan dan terbaru, Anugerah Stevie Timur Tengah. Pertandingan Anugerah Stevie menerima lebih 12,000 pencalonan setiap tahun daripada organisasi di lebih 70 buah negara. Memberikan penghargaan kepada semua jenis dan saiz organisasi dan insan-insan di belakangnya, anugerah Stevie mengiktiraf prestasi luar biasa di tempat kerja di seluruh dunia. Ketahui lebih lanjut mengenai Anugerah Stevie di www.StevieAwards.com.

Stevie®, The American Business Awards® dan The International Business Awards® ialah tanda dagangan berdaftar bagi Stevie Awards, Inc.

Topics: business awards, The Stevie Awards, Asia-Pacific Stevie Awards, Anugerah Stevie, Anugerah Stevie Asia Pasifik

Mời tham gia đề cử Giải thưởng Stevie® Awards Châu Á - Thái Bình Dương thường niên lần thứ 7

Posted by Clara Im on Tue, Nov 05, 2019 @ 07:19 AM

Hệ thống Giải thưởng Stevie® Awards đã gửi thư mời tham gia đề cử Giải thưởng Stevie® Awards Châu Á - Thái Bình Dương 2020 (giải thưởng thường niên lần thứ 7), giải thưởng duy nhất tôn vinh đổi mới sáng tạo trong hoạt động kinh doanh trong toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

APSA_graphic_edit-1-1

Thời hạn nộp đề cử sớm là 27/11. Hạn cuối nộp đề cử là 6/2/2020, tuy nhiên Ban tổ chức vẫn chấp thuận nhận hồ sơ đến ngày 4/3/2020 với phụ phí nộp muộn. Các bạn có thể xem thông tin chi tiết tại địa chỉ http://Asia.StevieAwards.com.

Stevie® Awards Châu Á – Thái Bình Dương nhận hồ sơ đề cử từ 29 quốc gia khu vực Châu Á - Thái Bình Dương gồm có: các công ty/tổ chức lớn, nhỏ, hoạt động có thu hoặc phi lợi nhuận, công hay tư.

Các giải thưởng tập trung ghi nhận những đổi mới sáng tạo ở mọi khía cạnh tại nơi làm việc. Ban tổ chức nhận đề cử bằng một trong tám thứ tiếng: Tiểng Trung Quốc, Tiếng Anh, Inđô, Nhật, Hàn Quốc, Malay, tiếng Thái và tiếng Việt, gồm các nhóm hạng mục sau:

…và nhiều giải thưởng khác

Các hạng mục giải thưởng mới được giới thiệu cho năm 2020 bao gồm các hạng mục Giải thưởng Video như Giải thưởng cho đổi mới sáng tạo trong video giải trí có thương hiệu, Giải thưởng cho đổi mới trong video liên quan đến nguyên nhân, Giải thưởng cho video đổi mới về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), Giải thưởng cho đổi mới sáng tạo cho video về phong cách sống và hơn thế nữa.

Các công ty/tổ chức đoạt giải sẽ được công bố ngày 8/4/2019. Người chiến thắng sẽ được vinh danh tại gala trao giải diễn ra ngày 29/5 tại Hà Nội, Việt Nam.

Ban giám khảo tham gia chấm điểm các đề cử là các chuyên gia hàng đầu trong khu vực.

Một số công ty/tổ chức ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã giành được giải thưởng Stevie châu Á-Thái Bình Dương trong năm năm qua bao gồm ABS-CBN Corporation, Cisco Systems, Delta Air Lines, Dentsu, DHL Express International (Thailand) Ltd., Freelancer.com, Globe Telecom, Hong Kong Tourism Board, KEB HANA Bank, KEPCO, KT, Maras Group, MSLGROUP China, Ooredoo, PT Petrokimia Gresik, Seoul Metropolitan Government, Singapore Power, Sony, Strategic Public Relations Group Limited, Telkom Indonesia, VNPT Vinaphone Corporation, Viettel, Xiaomi,…

Cúp và huy chương của Stevie Award do công ty danh tiếng đã chế tác cho các giải thưởng như Emmy và các giải thưởng quốc nằm trong số những giải thưởng uy tín nhất thế giới. Cái tên Stevie bắt nguồn từ Stephen, tiếng Hy Lạp có nghĩa là “đăng quang”.

Vài nét về Stevie® Awards

Giải thưởng Stevie Awards được trao tặng trong tám chương trình: Giải thưởng Stevie Châu Á - Thái Bình Dương, Giải thưởng Stevie của Đức, Giải thưởng Kinh doanh Hoa Kỳ, Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế, Giải thưởng Stevie cho Phụ nữ trong Kinh doanh, Giải thưởng Stevie cho Nhà tuyển dụng xuất sắc, Giải thưởng Stevie cho Bán hàng & Dịch vụ khách hàng và chương trình mới là Giải thưởng Stevie khu vực Trung Đông. Cuộc thi Stevie Awards nhận được hơn 12.000 bài dự thi mỗi năm từ các tổ chức ở hơn 70 quốc gia. Tôn vinh các tổ chức thuộc mọi loại hình và quy mô và những người đứng sau họ, Stevies ghi nhận những màn thể hiện xuất sắc tại nơi làm việc trên toàn thế giới. Tìm hiểu thêm về Giải thưởng Stevie tại http://www.StevieAwards.com.

Stevie®, American Business Awards® and International Business Awards® là các thương hiệu thuộc bản quyền của Stevie Awards, Inc.

Topics: business awards, The Stevie Awards, Asia-Pacific Stevie Awards, Giải thưởng Stevie Châu Á - Thái Bình Dương