<img src="//trc.taboola.com/1193654/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">

International Awards Blog

Anugerah Steve Asia Pasifik - Pejabat bersepadu baru Asia Pasifik terletak di Seoul (In Malay)

Posted by Clara Im on Thu, Feb 20, 2014 @ 06:15 AM

Ditubuhkan di rantau Asia Pasifik, pejabat baru Anugerah Steve (The Stevie Award) terletak di bangunan yang sama di Seoul HANAROADCOM. Alamat ialah 5th floor of the Sando Building, 8, Dosan-daero 33-gil, Gangnam-gu, Seoul. Nombor telefon ialah 82-2-3443-8389.

Ia bukan sahaja menubuhkan sebuah pejabat di Seoul, Steve juga mengupah Clara Im (Clara@thestevies.com, 82-2-3443-8389) sebagai Pengurus Komunikasi Asia. Clara lm bekerja di HANAROADCOM dan Pusat Kumpulan Kepimpinan Korea (Korea Leadership Center Group), beliau mempunyai 10 tahun pengalaman dalam bidang perhubungan dan perusahaan. Pada masa akan datang, beliau akan berusaha untuk meningkatkan nama baik Anugerah Steve Asia Pasifik , terutamanya menyebarkan Anugerah Steve secara meluas ke 22 buah negara di rantau Asia. Pada masa yang sama, beliau akan menyediakan khidmat bimbingan  kepada wakil pemasaran di rantau Asia dan memberikan sokongan kepada pendapat orang awam, peserta pameran dan Panel Jawatankuasa Kajian. Untuk mengetahui keterangan yang lebih lanjut mengenai Anugerah Steve Asia Pasifik, sila hubungi kami.

Untuk mengetahui keterangan yang lebih lanjut mengenai Anugerah Steve Asia Pasifik 

IMG 0705 resized 600

Topics: Anugerah Steve, Anugerah Steve Asia Pasifik, The Stevie Awards

Subscribe to Email Updates

Recent Posts

Posts by Topic

see all

Follow Me